fbpx

Fysioterapi hjemmebehandling i Århus og omegn

Når du har behov for fysioterapi som hjemmebehandling, kommer vi til dig!

Vi kører ud til private hjem og plejehjem. Vi tilbyder fysioterapi som hjemmebehandling i Århus. Fysioterapi som hjemmebehandling, er for dig som eventuelt har fået en henvisning til fysioterapi i eget hjem, eller dig som har fået en genoptræningsplan til behandling i eget hjem. Har du brug for fysioterapi i eget hjem og ønsker at få behandling med sygesikringstilskud eller vederlagsfri behandling, er det nødvendigt, at din egen læge vurderer, om din helbredsmæssige tilstand medfører, at du ikke selv kan transportere dig til fysioterapeutisk behandling på klinikken. Derved kan din egen læge skrive en henvisning, og alt du så skal gøre er, at kontakte os.
Viby Fysioterapi har mange års erfaring i fysioterapi som hjemmebehandling. Vi tilbyder flere former for behandling i hjemmet. Det kan blandt andet indeholde:

• Manuel behandling/massage
• Kontrakturprofylakse og mobilisering
• Ultralyd
• Akupunktur
• Genoptræning/vedligeholdende træning
• Udarbejdelse/tilpasning af individuelt træningsprogram
• Funktionstræning (eks. gangfunktion, trappetræning, balance, m.m.)

Viby Fysioterapi har 8 fysioterapeuter som tilbyder fysioterapi som hjemmebehandling i Århus. Dette giver stor fleksibilitet i forløbet, samt mulighed for, at flere fysioterapeuter samarbejder omkring dit specifikke problem. Mulighed for akutopstart foreligger, hvis det vurderes nødvendigt.

Kørselsområder:

• Viby, Åby, Frederiksbjerg

• Holme, Højbjerg, Skåde

• Ormslev, Stavtrup, Harlev, Framlev

• Hasselager, Kolt, Tranbjerg

• Åbyhøj, Brabrand, Hasle, Tilst

• Mårslet, Malling, Beder

Hvordan foregår Fysioterapi som hjemmebehandling?

Ved første behandling vil fysioterapeuten stille dig en masse spørgsmål, som kan klarlægge eventuelle problemstillinger, og hvilke former for behandling, der er behov for. Her vil det være oplagt, hvis du ikke selv har mulighed for/evner at besvare spørgsmål, at der er en pårørende til stede, som kan supplere. Fysioterapeuten har ligeledes brug for at aftale fremtidige tidspunkter, afklare om patienten selv har mulighed for at lukke op, eller om der skal laves andre aftaler herom. Vi vil forsøge i det omfang det er muligt at imødekomme ønsker til tidspunkter mm, men dette vil ikke altid være muligt. Efterfølgende kan fysioterapi som hjemmebehandling, foregå i samarbejde med pårørende, plejepersonale, tværfaglige teams eller andre relevante kontaktpersoner. Vi benytter os altid af tværfagligt samarbejde, hvis der er behov eller mulighed for det. Det er vores oplevelse, at det giver de bedste resultater for dig som vores patient. Mobilfysioterapeuterne deltager endvidere gerne i møder om borgerens forhold, hvor det er relevant. Der vil blive indhentet samtykke, såfremt der er behov for dette.

Når du modtager hjemmebehandling hos Viby Fysioterapi betaler du for kørsel til og fra klinikken. Denne takst følger statens km takst for kørsel, der pr 2020 ligger på 3,52 kr.