Balancetræning

Hos Viby Fysioterapi tilbyder vi balancetræning.

Balance er en kompleks størrelse, som består af flere forskellige delelementer.
Hvis man har nedsat balance kan det medføre øget tendens til fald. Både fald
og frygt for fald kan resultere i nedsat aktivitetsniveau, og det kan på længere
sigt resultere i nedsat livskvalitet. Heldigvis kan man i de fleste tilfælde forbedre
balanceevnen, ved hjælp af den rette træning. Lad os starte med at kigge på
hvad balanceevnen mere præcist består af.


Hvad består balancen af?

Muskelstyrke:
En af de vigtigste komponenter for vores balance, er vores muskler. Musklerne er dem der får vores krop til
bevæge sig. Hvis du har svage muskler i fx. benene, kan det medføre nedsat balance, hvis musklerne ikke
er stærke nok til at modstå den opgave, som de bliver udsat for. Jo stærkere musklerne er, jo mere kan
man udsætte dem for, uden at opleve nedsat balanceevne/usikkerhed. Det er derfor vigtigt at arbejde med
sin muskelstyrke, når man vil forbedre sin balance.
Desuden er det også vigtigt at øve sig i, at kunne aktivere sine muskler, for hurtigt at kunne afværge
et evt. fald. Med alderen vil man blive dårligere til dette, men dette kan modarbejdes vha. en bestemt type
træning.

Følesans:
Selvom vi ikke bevidst lægger mærke til det, så registrerer vores krop/følesans hele tiden, hvordan vi bliver
stimuleret. Når vi fx. går, vil vores hjerne hele tiden registrere et tryk under fødderne, som sender signal
til hjernen, om hvordan musklerne skal aktiveres. Hvis følesansen er nedsat, fx. ved nogle
diabetespatienter, så vil det stille større krav til de andre elementer, som balancen består af.

Synet:
Når vi går, bruger vi synet på samme måde som følesansen. Det vi ser, bearbejdes i hjernen, og bruges til at
afgøre hvordan musklerne aktiveres. Hvis man fx. er blind, sætter det større krav til følesansen.
Modsat kan man kompensere ved at bruge synet mere, hvis man har nedsat følesans.

Den vestibulære sans:
Denne sans bliver styret af et legeme, der sidder i vores øre. Denne registrerer bevægelser, især af hovedet,
tyngdekraft, omdrejninger mm. Hvis denne sans bliver overstimuleret, kan det medføre svimmelhed og
ubehag, som vi fx. kender det fra transportsyge. Derfor kan det også have en negativ effekt på balancen,
hvis denne er under- eller overstimuleret.

Hvad består træningen af?

Inden du begynder på et af vores hold, skal du have en individuel konsultation, hvor en fysioterapeut vil
snakke med dig om din nuværende situation, samt vurdere dit nuværende niveau.
Træningen foregår i vores holdsal hvor der vil være fokus på fælles træningsøvelser der alle sammen er med til at styrke din balance. Træningen kan bl.a. bestå af forskellige spil med bold for at udfordre og styrke din koordination, samtidig med din balance. Der vil også altid indgå forhindrings-/balancebane og nogle forskellige styrkeøvelser for at øge din udholdenhed og muskelstyrke. Vi vil to gange om året lave nogle specifikke tests for at følge din udvikling og på hvilke punkter vi evt. skal rette mere specifikt ind på dig.

Der plejer altid at være højt humør på holdene, og de fleste får både noget træningsmæssigt og socialt ud af det. Det vigtigste er selvfølgelig, at du kan forbedre din balanceevne, og derved få en bedre hverdag.

Hvis du synes det lyder som noget for dig, eller har yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os her
på klinikken!

Max. 8 deltagere. Tilmelding i receptionen eller på tlf. 86143156.

Se holdtider