fbpx

Utilsigtet hændelser

Patientsikkerhed

Den udvidede lov om patientsikkerhed, der trådte i kraft september 2010, skal sikre, at utilsigtede hændelser i hele sundhedsvæsnet bliver opsamlet og omsat til viden.
Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er at skabe systematisk opmærksomhed og læring om de fejl der kan undgås og derved forebygge at de sker igen.

At rapportere en utilsigtet hændelse

Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som man ikke havde til hensigt at medføre, men hvor der opstår en skade eller risiko for patientskade.

Din rapport bliver sendt til den person, som er ansvarlig for patientsikkerheden i dit lokalområde. Her vil hændelsen blive analyseret for at få belyst, hvordan man kan undgå, noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i Sundhedsvæsenet.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage.
Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/
Læs om dine muligheder for at klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk