fbpx

Styrketræning med fysioterapeut

Hvad består styrketræning med fysioterapeut af?

Hos Viby Fysioterapi kan en fysioterapeut tilrettelægge et program, som en del af din genoptræning, der kan indeholde styrketræning, kredsløbstræning, balancetræning mm. Programmet er baseret på den enkeltes målsætning, bevægelsesmæssige forudsætninger samt træningserfaring. Styrketræning efter program af fysioterapeut vil ligeledes være baseret på den enkeltes præferencer, terapeutens erfaringer, samt den videnskabelige evidens for den pågældende problematik.

Programmet laves efter samtale og grundig undersøgelse af en fysioterapeut. Styrketræning, og anden fysisk aktivitet med en fysioterapeut, er et centralt element i den kliniske håndtering og behandling af de fleste smertetilstande, hvor fokus er at genvinde eller bevare patientens funktionsniveau. Styrketræning efter et individuelt program superviseres af en fysioterapeut og foregår i vores træningsrum. I vores træningsrum findes udstyr og maskiner, der kan tilpasses dit behov.

Hvorfor skal man have et styrketræningsprogram af en fysioterapeut?

Styrketræningen er systematiseret i et program, der sikrer stigende belastning over tid, således, at kroppen gradvist tilvænnes stigende belastning. På systematisk vis findes det niveau, hvor du kan være aktiv uden opblussen og efterfølgende forværring af smerter. Træningsmængden tilpasses undervejs ved at justere på henholdsvis intensitet, hyppighed og varighed. Fysioterapeuten kan også ændre på dine øvelserne således sværhedsgraden stiger i takt med at du øger din styrke. Centralt for denne træning er, at du vil opleve en stigende kontrol over din egen fysiske formåen.

Træningen skal udføres systematisk igennem en længere periode for at sikre tilvænning til stigende belastning. Styrketræning fremmer tilpasninger i muskulaturen, men også i led, sener, knogler og i nervesystemet, og kan derfor anvendes til patienter med bl.a. neurologiske, reumatologiske, medicinske og muskuloskeletale problematikker.

Hvem har gavn af styrketræningsprogram af fysioterapeut?

Styrketræning efter program af fysioterapeut kan anvendes til dig, der ønsker at fremme eller vedligeholde muskelstyrke, muskelmasse og knogletæthed. De seneste år har man kunne dokumentere evidensen af styrketrænings positive betydning for behandling af specifikke sygdomme, som bl.a. artrose, diabetes type 1 og 2, hjertesygdom, KOL, osteoporose, parkinsons sygdom, sklerose, reumatoid artrit (leddegigt) og rygsmerter.

Det er ligeledes et effektivt middel til forebyggelse af almindelig alderssvækkelse, herunder forebyggelse af fald. Skader i forbindelse med styrketræning efter program af fysioterapeut forekommer sjældent og skal derfor betragtes som en sikker træningsform. Der kan argumenteres for, at nogle skader kommer som følge af manglende styrketræning. Styrketræning efter program af fysioterapeut kan derfor anvendes til skadesforebyggelse i diverse fysiske aktiviteter, som f.eks. løb, skiløb, håndbold, fodbold og meget mere.

Styrketræning efter program med fysioterapeut kan ligeledes anvendes til dig med smerter, herunder akutte og kroniske smerter, da træning tilpasset til den enkeltes niveau kan virke smertelindrende. Den smertelindrende effekt skyldes bl.a. styrketræningens systemiske og hormonelle effekter, der påvirker smerteopfattelsen. Styrketræning efter program af fysioterapeut skal bl.a. sikre, at du ikke bliver mindre aktiv på grund af frygt for smerte, som ellers kan medføre inaktivitet, dårligere kondition og dårligere fysisk formåen. Målet med styrketræningen er altså ikke kun smertereduktion, men også en generel forbedring af fysiske funktioner og livskvalitet.

Vi glæder os til at høre fra dig i Viby Fysioterapi, hvor en fysioterapeut kan lave et program med styrketræning til netop din problematik.

Se holdtider

Genoptræning med fysioterapeut

Vi har fysioterapeuter med forskellige former for erfaring i træning, og derfor også en, der kan træne dit specifikke problem.

I vores træningslokaler har du mulighed for at:

  • træne efter et specifikt program
  • varme op inden en behandling
  • træne selv med eget program lavet af fysioterapeut
  • træne med fysioterapeuten til stede, eller superviseret i mindre gruppe

Vi har aftale med kommunen om genoptræningsplaner både på klinikken og i hjemmet.

Du har desuden mulighed for at få en konsultation med opfølgning på din træning/genoptræning/hjemmeøvelser for at sikre et målrettet program, vedvarende fremskridt og optimal effekt af din indsats.